Adhesions

Quines entitats poden federar-se?

La Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals (FeMuDaTraCa) té com a raó de ser la promoció del ball entès com a forma cultural participativa (oberta, inclusiva, activa, amb un fort component col·lectiu, comunitari i intergeneracional, que implica que tothom hi pot participar voluntàriament, lliurement i respectuosament) que aglutina el ball i la música (majoritàriament en viu i en directe), amb una gran presència i pes de la tradició oral i l’espontaneïtat.

Pot formar-ne part qualsevol associació catalana que es dediqui a formes de ball com: ballades de jotes, ball de plaça, ball d’envelat, ball popular, danses del món, ball tradicional, ball amb arrel, ball folk, bureos, ball esporogen, saraus, ball de bot, sardanes a plaça i altres formes de ball participatiu d’arrel tradicional.

Quins avantatges tenen les entitats federades?

FeMuDaTraCa dona suport a les entitats federades i ofereix la possibilitat de:

 • Facilitar la interlocució amb l’administració pública i altres ens culturals dels Països Catalans i internacionals.
 • Utilitzar els recursos de comunicació, informació i divulgació de la federació per tal donar a conèixer les entitats i les seves activitats i promocionar el ball entès com a forma cultural participativa: difusió d’activitats a través de la pàgina web i xarxes socials de la federació, agenda d’activitats, participació a actes divulgatius…
 • Rebre assessorament i suport per dur a terme la seva activitat amb més facilitats: suport en l’organització d’esdeveniments, assessorament en la gestió de l’entitat, etc.
 • Participar de la xarxa de suport mutu entre les entitats per tal de compartir recursos, formes de fer i aprenentatges.
 • Rebre suport i assessorament per tal de fomentar bones pràctiques a les ballades i vetllar per unes condicions dignes en el sector, en temes com la inclusió, la contractació laboral, etc.
 • Participar de l’oferta formativa al voltant del ball participatiu organitzada per les entitats federades i, puntualment, per la pròpia federació.

I altres avantatges que es derivin de l’activitat de FeMuDaTraCa, d’acord amb els objectius determinats als estatuts de la federació, que s’aniran desenvolupant gràcies a la implicació de les entitats participants.

Què implica federar-se?

Les entitats que vulguin federar-se han de reconèixer els deures dels membres de la federació, segons consten a l’article 6 dels estatuts de FeMuDaTraCa, entre els quals destaquem:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de la federació i participar activament per assolir-les, ja sigui a través de l’activitat de la seva entitat (sempre que estigui alineada amb els objectius de la federació) com a través de la pròpia activitat de la federació. Totes les entitats federades estan convidades a formar part les comissions de treball de la federació, segons les seves possibilitat, i a participar activament de les assemblees. 
 2. Contribuir al sosteniment de la federació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests. La quota anual fixada per a les entitats és de 25€.

Com pots federar-te?

Els passos a seguir per l’adhesió d’una entitat a la federació són els següents:

 1. Sol·licitud de l’adhesió: pots fer-ho a través del formulari o per correu-e (info@femudatraca.cat). 
 2. Presentació de l’adhesió: l’entitat haurà de presentar un certificat d’acord de la seva junta directiva manifestant la decisió d’associar-se a FeMuDaTraCa. Podeu descarregar-vos el model de certificat aquí. En l’acord, es certifica també el compromís de pagar la quota anual i l’elecció d’una persona com a representant de l’entitat a FeMuDaTraCa.  Es proposa que cada associació designi un representant per tal de tenir una persona referent, però poden assistir a les assemblees altres persones de l’entitat en comptes o a més del representant. Cada entitat gestionarà com consideri qui assistirà a les assemblees, tenint en compte que només hi haurà un vot per associació (tot i que rarament es farà ús del vot en les assemblees, ja que es prioritzen les decisions per consens). 
 3. Aprovació/Denegació per part de la Junta amb posterior comunicació: la Junta de FeMuDaTraCa aprova o denega l’adhesió i comunica la decisió a l’entitat (o posposa la decisió fins a la següent assemblea, si hi hagués dubtes). Si l’aprova, l’entitat pot procedir al pagament de la quota i ja està federada. 
 4. Ratificació per part de l’assemblea: en la següent assemblea de FeMuDaTraCa, es ratifica l’adhesió.